Les 8a - zonder CSS

Hoe ziet dat eruit?

 

Deze les laat zien wat het effect is van CSS op de marges van een pagina.