Sneeuw
Mooi en koud

 

Herman de Coninck (1944-1997)

Winter

winter. je ziet weer de bomen door het bos,
en dit licht is geen licht maar inzicht:
er is niets nieuws
zonder de zon.


En toch is ook de nacht niet
Uitzichtloos, zo lang er sneeuw ligt
Is het nooit volledig duister, nee,
Er is de klaarte van een soort geloof
Dat het nooit helemaal donker wordt.
Zo lang er sneeuw is, is er hoop.

uit: Zolang er sneeuw ligt (Brugge, 1981)

Leuke nieuwtjes en wetenswaardigheden



Dit was best een lastige les!